banner
pangoCPD - Customer Data Platform

Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform) mạnh mẽ giúp Marketer thực hiện được những điều mà họ đã mong chờ lâu nay, sau đó là thống nhất dữ liệu khách hàng (Unify Customer) trên tất cả các điểm tiếp xúc từ Online đến Offline (touchpoints) vào một nền tảng an toàn & duy nhất (all data one secure place) từ đó cung cấp thông tin chi tiết và có ý nghĩa giúp Marketer mang đến trải nghiệm nhất quán, có mục tiêu, phù hợp với ngữ cảnh và từng đối tượng khách hàng trên các kênh. Đây là cơ sở để doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên định hướng dữ liệu (Data-Driven).

"Hãy thực hiện bước đi lớn của doanh nghiệp bạn với CDP - Trước khi đối thủ cạnh tranh của bạn làm điều đó!" forbes.com

pangoCDP tập trung giải quyết 03 thách thức về dữ liệu mà doanh nghiệp đã và đang đối mặt

ByteTech | pangoCDP

Dữ liệu lớn, phân mảnh và rời rạc từ nhiều hệ thống riêng biệt, thậm chí không truy xuất được.

ByteTech | pangoCDP

Dữ liệu hỗn độn, không đồng nhất dẫn đến mất rất nhiều thời gian xử lý và tổng hợp để có thể sử dụng được.

ByteTech | pangoCDP

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ rò rỉ và mất dữ liệu. Thiếu công cụ khai thác sử dụng dữ liệu an toàn cho các phòng ban.

Mô hình tập hợp và sử dụng dữ liệu pangoCDP

Cùng xem các “điểm chạm” của Lisa từ Online và Offline

Nắm rõ hành trình khách hàng từ khi xem quảng cáo đến khi mua hàng tại cửa hàng Offline

pangoCDP Lisa Journey

Các “điểm chạm” của khách hàng được thu thập và kết nối trực quan

pangoCDP 360 Customer View

Giúp doanh nghiệp nhìn được toàn cảnh Hồ sơ khách hàng 360 độ

pangoCDP 360 Customer View

Marketing hoàn toàn chủ động tạo phân khúc khách hàng (Segment) phù hợp với mục tiêu chiến dịch của mình chỉ với vài thao tác.

pangoCDP 360 Customer View

Dữ liệu luôn được cập nhật tự động đến các nền tảng

pangoCDP 360 Customer View
byteTech banner

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu trải nghiệm Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) cùng ByteTech ngay!

Getting-started-is-easy