banner

Tiếp thị & CSKH tự động pangoDMA

Công cụ Digital Marketing Automation mang đến khả năng sáng tạo không giới hạn giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai các ý tưởng Marketing và CSKH đến từng đối tượng mục tiêu.

pangoDMA - Digital Marketing Automation

pangoDMA hoạt động như thế nào?

pangoDMA hoạt động như thế nào?

03 bước để triển khai kịch bản tự động

BƯỚC 01

Xác định mục tiêu

ByteTech | pangoDMA - Step 1

Xác định cụ thể mục tiêu cho chiến dịch của bạn là gì? upsell, cross-sell, chăm sóc & giữ chân khách hàng, v.v

Chiến dịch chạy một lần (one off campaign) hay chương trình chạy dài hạn (long run program)

BƯỚC 02

Lên ý tưởng

ByteTech | pangoDMA - Step 2

Thiết kế kịch bản tiếp cận và kênh tương tác với khách hàng dựa trên mục tiêu của chiến dịch.

Áp dụng phương pháp kiểm thử (AB Test) để đánh giá hiệu quả trước khi triển khai ở quy mô toàn chiến dịch.

BƯỚC 03

Triển khai & Vận hành

ByteTech | pangoDMA - Step 4

Triển khai và đưa kịch bản vào vận hành. Giám sát liên tục hiệu quả thực hiện và đưa ra các điều chỉnh tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

Đánh giá & phân tích kết quả được sau mỗi chiến dịch (Best Practices and Lessons Learned)

Theo dõi & tối ưu chyển đổi như thế nào?

byteTech banner

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu trải nghiệm Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) cùng ByteTech ngay!

Getting-started-is-easy