pangoCDP - How does it work?

Sản phẩm ByteTech

pangoCDP - Customer Data Platform

pangoCDP

Nền tảng dữ liệu khách hàng mạnh mẽ giúp kết nối và hợp nhất dữ liệu từ mọi điểm chạm, đưa ra bức tranh toàn diện 360 độ hồ sơ khách hàng.

pangoDMA - Digital Marketing Automation

pangoDMA

Công cụ giúp marketing chủ động và dễ dàng thiết kế các kịch bản tiếp thị, CSKH tự động theo nhu cầu và mục tiêu của từng chiến dịch.

pangoATV - Data Activation

pangoATV

Bộ kết nối được xây dựng sẵn giúp dễ dàng sử dụng dữ liệu an toàn toàn pangoCDP đến các nền tảng quảng cáo và tiếp thị phổ biến.

byteTech banner

Nhóm tính năng chính

01

Tập hợp toàn bộ dữ liệu vào một nơi an toàn và duy nhất

02

Hợp nhất dữ liệu và đưa ra toàn cảnh 360 độ hồ sơ khách hàng

03

Công cụ phân khúc khách hàng mạnh mẽ theo thời gian thực

04

Kết nối và sẵn sàng kích hoạt dữ liệu khách hàng qua nhiều kênh

05

Công cụ xây dựng kịch bản tiếp thị tự động trực quan

06

Báo cáo phân tích chuyên sâu và mô hình dữ liệu áp dụng ML&AI

Bảo mật dữ liệu

byteTech banner

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu trải nghiệm Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) cùng ByteTech ngay!

Getting-started-is-easy